Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme, aşağıda taraflar arasında belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  • Satıcı (Sözleşmede bundan sonra satıcı olarak anılacaktır)

Ünvanı            : Kuzi Oyuncak İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Tekstil Özel Sağlık Gıda Otomotiv Oto Kiralama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Telefon: 0 555 100 55 44

E-mail: info@Kuzi.com.tr

  • Alıcı (Sözleşmede bundan sonra alıcı olarak anılacaktır)

Adı-soyadı/Ünvanı/TC:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

MADDE 2 – KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait olan www.BebekMamalari.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda özellikleri ve satış bedeli belirtilen ürünün satışı ve teslimatına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

3.1. Ürün/Ürünlerin temel özellikleri (cinsi, türü, miktarı, marka, rengi, adedi) satıcıya ait www.BebekMamalari.com internet sitesinde belirtilmiştir. Satıcı tarafından eğer ki kampanya düzenlenmişse, ilgili ürün/ürünlerin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz, kampanya belirtildiği tarihe kadar geçerlidir.

3.2. Listelenen ve www.BebekMamalari.com sitesinde ilan edilen fiyatlar ürün/ürünlerin satış bedelidir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene kadar veya değiştirilene kadar geçerliliği vardır. Sürekli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Aşağıda yer alan bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlarda doğacak olan zararları alıcı tümü ile karşılamayı kabul eder. Ayrıca, bu durumdan dolayı meydana gelebilecek olan her türlü sorumluluğu da alıcı kabul eder.

3.4. Satıcı gerekli gördüğü takdirde, alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle uyuşmadığı takdirde, siparişi iptal etme hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte problem tespit etmişse, alıcının vermiş olduğu telefon, e-posta ile alıcıya ulaşılamadığı durumda, siparişin yürürlüğe koyulmasına 15 (on beş) gün süre ile dondurur. Alıcının, kendisine tanınan bu süreçte satıcı ile iletişime geçmesi gerekir. Bu süreç içerisinde, alıcıdan bir cevap alamazsa satıcı, işbu sözleşmenin iki tarafının da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alıcı tarafından alınan ürün/ürünler

Adı, kodu, adeti:

Toplam Satış Fiyatı:

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Havale/EFT

Teslim Edilecek Kişi:

Telefon No:

Teslimat Adresi:

Fatura Edilecek Kişi/Kurum:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi/Teslimat Tarihi:

Vergi Dairesi:

Vergi Sicil Numarası:

Kargo Bedeli:

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, satıcıya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının belirttiği adrese teslim edilecektir. İşbu sözleşme gereği ürün/ürünler, alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında alıcı veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

4.3. Kargo şirketinin teslimatı yaparken, adres bilgilerinde yanlışlık ve eksiklik olduğunu saptadığı hallerde; teslimat süresinde uzama olabilir. Bu durumda, alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. İşbu sözleşmenin konusu ürün, alıcıdan başka kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerinde yanlışlık veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ilave kargo bedellerinden dolayı satıcının sorumluluğu yoktur.

4.4. Alıcı, işbu sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene ederek; ezik, kırık, ambalaj yırtılmış v.b. hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

4.5. İnternetteki sistem hatalarından oluşan fiyat yanlışlıklarından www.BebekMamalari.com sorumlu değildir. Ayrıca satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan ya da yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler nedeni ile ortaya çıkacak tanıtım, fiyat hatası v.b.den sorumlu değildir. İşbu nedenle, sistem hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar sebebiyle alıcı, satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

4.6. İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlarda (mücbir sebepler); mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu hemen bildirecektir.  Mücbir sebebin devamı sırasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları olmayacaktır. Ayrıca böyle bir durumda, alıcının satıcıdan herhangi bir maddi ve manevi zarar isteği olmayacaktır.

4.7. İstisnai olarak, haklı bir nedenle işbu sözleşme konusu ürün/ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok sorunu yaşanması halinde alıcıya bildirilir. Alıcının seçimlik hakları ise; eşit kalitede ve fiyatta başka ürün/ürünler gönderilmesi, yeni başka ürün/ürünler gönderilmesi, ürün/ürünlerin stoklara girmesi beklenebilir ya da teslimata engel olan diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir.

4.8. www.BebekMamalari.com sitesinden, kredi-banka kartı ya da banka havale/EFT şeklinde alışveriş yapılabilir. www.BebekMamalari.com ‘in alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL olarak tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Ürün/ürünlerin siparişlerinin firmamızca işleme alınma zamanı, siparişin alıcı tarafından verildiği an değil; kredi kartı hesabından tahsilatın yapıldığı ya da havale/EFT’nin banka hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. Siparişin verildiği tarihten itibaren 1 (Bir) hafta sonrasına kadar, banka havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Bu süreçte kredi kartı ile ilgili herhangi bir sorun ortaya çıkarsa alıcıya sözleşmede belirttiği iletişim yollarından biri ile bildirilir. Gerekirse, alıcıdan bankası ile görüşmesi istenir.

4.9. Alıcı kaynaklı olarak, herhangi bir nedenle sipariş edilen ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.10. Sipariş edilen ürün/ürünlerin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydı ile ürünün 3 gün içerisinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu durumda, kargo masrafları alıcıya aittir. Eğer ki, alıcı ürün/ürünleri satıcıya geri göndermezse; işbu sözleşme ihtarname niteliği taşır ve satıcı tüm hukuki yollara başvurabilir.

4.11. Alıcı, satıcıya ait www.BebekMamalari.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeni ile uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine, derhal ve kesinlikle, nakden ve defaten tanzim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Alıcı, satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal hükümlerine bağlı kalmayı ve bunları ihmal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıyı bağlar.

4.13. Alıcı, satıcıya ait www.BebekMamalari.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

4.14. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı, işbu ihlal sebebiyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı işbu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunabilir.

4.15. COVİD-19 kapsamında ürün tedarik sürecinin uzamasından ve ürünün geç gönderilmesinden, ürünün şirketimiz bünyesinde stok kalmamasından dolayı cezai ve hukuki sorumluluğumuz bulunmamaktadır. İşbu sözleşme ile, sipariş veren kişi şirketimiz sorumluluğuna gidememektedir. Ürünlerin tedarik sorunu COVİD-19 kapsamında mücbir sebep sayılmaktadır

4.16. İade, değişim, karşılıklı veya tek taraflı yazılı olarak açık bir şekilde iptal halinde, satın alınan her bir ürün için, tedarik süreci de göz önüne alındığında 3 ila 4 ay arasında toplam bedel tarafınıza iade edilecektir. Belirtilen yasal süreyi, işbu koşullar ile Mesafeli Satış Sözleşmeleri uyarınca satışın onaylanması anında kabul edilmektedir.

4.17. Ürün tedarik konusunda müşteriye/alıcıya bilgi verildikten sonra müşteri/alıcının beklemesi halinde iade süreci uzayacağı, tedarik süresinin belirsiz olacağı kendisine bildirilmektedir. COVİD-19 ve mücbir sebepler sebebi ile tedarik sürecinin uzaması halinde iade gecikmesi olacağı işbu metin ile bilgilendirilmektedir. İadelerin gecikmesi halinde müvekkil şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, sipariş ettiği ürün/ürünleri teslim aldıktan sonra, teslim aldığı günün akşamına kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan iade edilen veya geri gönderilen ürünün bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle beraber, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini de peşinen kabul eder.

5.2. Cayma hakkı kullanılmak istenen ürün/ürünlerin, değer azalması veya iadenin imkansızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa; satıcıya malın değerini veya değerindeki ödemesi gerekir.

5.3. Alıcı, sipariş edip aldığı ürün/ürünlerin iadesini istediği durumlarda, ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iadeyi orijinal ambalaj ile yapmayı kabul ve taahhüt eder.

5.4. Sipariş edilen ürün/ürünlerin tesliminden sonra özenle korunması borcu alıcıya aittir. Eğer alıcı, cayma hakkını kullanacaksa ürün/ürünleri kullanmamalıdır.

5.5. Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, yıpranma, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği halde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki durumu ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve ücreti iade edilmez.

5.6. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 gereği, cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerin tamamı işbu sözleşme için de geçerli olduğunu alıcı beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

6.1. Alıcı ödeme işlemlerini kredi kartı ile yapmayı tercih ettiği durumlarda, alıcı ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte ve bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümleri Bankası ile Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücreti ile yargılama giderlerini sadece alıcıdan talep edebilir.

6.2. Her koşulda alıcının borcunu zamanında ödeyememesi halinde, alıcı, borcun geç ödenmesi nedeni ile satıcının uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcının yerleşim yerindeki Antalya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 7- YÜRÜRLÜK

Siparişin gerçeklemesi durumunda, alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI (Kuzi Oyuncak İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Tekstil Özel Sağlık Gıda Otomotiv Oto Kiralama San. Tic. A.Ş.)

ALICI